0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۰۰:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Karel Brozhik
Finished
۰۱:۰۰
Radim Pavelka
۳
۲
Milan Klement
Finished
۰۵:۰۰
Milan Klement
۲
۳
Jiri Cech
Finished
۰۶:۰۰
Julius Lazar
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۸:۰۰
Petr Masa
۰
۳
Pavel Kafka
Finished
۰۱:۰۰
Julius Lazar
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۰۲:۳۰
Milan Klement
۲
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Postelt
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Zdenek Dusek
Finished
۰۶:۳۰
Marek Sedlak
۱
۳
Julius Lazar
Finished
۰۷:۰۰
Vojtech Molin
۳
۲
Richard Skacelik
Finished
۱۰:۳۰
Kostal Marek
-
-
Jan Varcl Jr.
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
David Ripa
-
-
Milan Urban
inprogress
۰۰:۰۰
Pavel Kafka
۰
۳
Karel Hons
Finished
۰۰:۰۰
Jan Sucharda
۰
۳
Milan Urban
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Paril
۳
۲
David Sarganek
Finished
۰۰:۰۰
Karel Brozhik
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۰۰
David Sarganek
۳
۱
Radovan Polasek
Finished
۰۰:۳۰
Milan Urban
۳
۱
Jiri Cech
Finished
۰۰:۳۰
Miroslav Cinibulk
-
-
David Ripa
inprogress
۰۱:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Ondrej Svacha
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Paril
۲
۳
David Sarganek
Finished
۰۲:۰۰
Milan Urban
۳
۱
Jiri Cech
Finished
۰۲:۰۰
Tibor Batthyany
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۰۲:۳۰
Radim Pavelka
۱
۳
Jiri Cech
Finished
۰۳:۳۰
Zdenek Dusek
۲
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۳:۳۰
Julius Lazar
۳
۰
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۰۰
Marek Sedlak
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۴:۳۰
Jiri Cech
۳
۱
Jan Sucharda
Finished
۰۴:۳۰
Zdenek Dusek
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۵:۰۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Julius Lazar
Finished
۰۵:۳۰
Vladimir Postelt
۱
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۶:۰۰
Jan Sucharda
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۰۶:۳۰
Tomas Bartik
۲
۳
Michal Zobac
Finished
۱۰:۳۰
Jan Varcl Jr.
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۰:۳۰
Zbynek Pagac
۲
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۱:۰۰
Radek Krcal
۳
۲
Stanislav Hudec
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Hnik
۰
۳
Pavel Marx
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Novotny
۱
۳
Kostal Marek
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Jiri Hnik
Finished
۱۱:۳۰
Richard Skacelik
۲
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۱:۳۰
Michal Zobac
۰
۲
Radek Krcal
inprogress
۱۱:۳۰
Mihail Trinta
۲
۲
Jaroslav Novotny
inprogress
۱۱:۳۰
Tomas Lysek
-
-
Vojtech Molin
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Jan Varcl Jr.
-
-
Jaroslav Novotny
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Mihail Trinta
-
-
Kostal Marek
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Vladimir Kubat
-
-
Pavel Marx
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
  Europe TT Elite Series
Karol Wisniewski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۰۰
Zochniak Jakub
۳
۲
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۶:۴۵
Damian Swierczek
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۹:۰۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۰۰
Damian Swierczek
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۰۲:۰۰
Zochniak Jakub
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۱۵
Kleszcz Krzesimir
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۴۵
Zochniak Jakub
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۱۵
Szymon Radlo
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۷:۳۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۸:۱۵
Karol Wisniewski
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۸:۳۰
Adam Dosz
۳
۰
Pawel Grela
inprogress
۰۰:۰۰
Adrian Eliasz
۱
۳
Szymon Twardowski
Finished
۰۰:۱۵
Michal Minda
۰
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۰:۳۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۴۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۱:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۱۵
Damian Wojdyla
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۳۰
Damian Swierczek
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۳:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۴:۰۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۱۵
Karol Wisniewski
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۴:۴۵
Damian Wojdyla
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۵:۰۰
Damian Swierczek
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۳۰
Kleszcz Krzesimir
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۶:۱۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۳۰
Damian Swierczek
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۷:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۷:۴۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۸:۰۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۸:۴۵
Krzysztof Kapik
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۰۹:۴۵
Tomasz Kotowski
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۰:۰۰
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Michal Malachowski
Finished
۱۰:۱۵
Adam Dosz
۲
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۰:۳۰
Michal Murawski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۴۵
Josef Braun
۳
۲
Martin Olejnik
Finished
۱۱:۰۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۱:۱۵
Tomasz Kotowski
۱
۳
Adam Dosz
Finished
۱۱:۳۰
Marcin Jadczyk
۲
۲
Felkel Grzegorz
inprogress
۱۱:۴۵
Martin Olejnik
۰
۰
Jakub Kosowski
inprogress
۱۲:۰۰
Michal Murawski
-
-
Michal Malachowski
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۵
Josef Braun
-
-
Slawomir Dosz
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Grzegorz Adamiak
-
-
Felkel Grzegorz
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۵
Adam Dosz
-
-
Jakub Kosowski
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
  Russia Liga Pro
Roman Zelenskii
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Maksakov
۰
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۰
Andrey Prokhorov
۲
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Kharlakin
۰
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۰۸:۰۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Evgeny Anisimov
۳
۰
Sergey Maksakov
Finished
۰۰:۱۵
Vasily Shirshov
۱
۳
Kirill Malahov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۰۰:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۲
Andrey Prokhorov
Finished
۰۰:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Ivanov Alexander
Finished
۰۱:۰۰
Kirill Malahov
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۱۵
Sergey Maksakov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۱۵
Vasily Shirshov
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۰۱:۴۵
Evgeny Anisimov
۳
۲
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۴۵
Ivanov Alexander
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۲:۰۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Andrey Prokhorov
Finished
۰۲:۱۵
Kirill Malahov
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Popov
۰
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۰۰
Maksim Mameka
۲
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Popov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Andrey Prokhorov
۱
۳
Kirill Malahov
Finished
۰۴:۱۵
Maksim Mameka
۱
۳
Sergey Maksakov
Finished
۰۴:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۴:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۴:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۴۵
Danila Andreev
۰
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۱۵
Roman Chernyi
۱
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۸:۱۵
Damir Bedretdinov
۲
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۰۸:۳۰
Andrey Zabrodin
۰
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۸:۳۰
Igor Krikunov
۳
۰
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۸:۴۵
Yaroslav Troyanov
۳
۱
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۸:۴۵
Aleksandr Gusev
۳
۰
Andrey Zabrodin
Finished
۰۹:۰۰
Yuri Dvornichenko
۰
۳
Oleg Belugin
Finished
۰۹:۰۰
Sergey Muslikov
۳
۰
Igor Krikunov
Finished
۰۹:۱۵
Alexander Klavdenkov
۳
۰
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۹:۱۵
Gennady Karpovkin
۳
۱
Yuri Dvornichenko
Finished
۰۹:۳۰
Timur Molchanov
۳
۱
Oleg Kharlakin
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Pustoselov
۳
۲
Roman Chernyi
Finished
۰۹:۴۵
Dmitry Petrochenko
۳
۱
Danila Andreev
Finished
۰۹:۴۵
Oleg Belugin
۰
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Kharlakin
۳
۰
Andrey Zabrodin
Finished
۱۰:۰۰
Danila Andreev
۰
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۱۵
Roman Chernyi
۳
۲
Igor Krikunov
Finished
۱۰:۱۵
Aleksandr Gusev
۰
۳
Timur Molchanov
Finished
۱۰:۳۰
Damir Bedretdinov
۲
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۰:۳۰
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۰:۴۵
Sergey Muslikov
۲
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۱۰:۴۵
Gennady Karpovkin
۳
۱
Oleg Belugin
Finished
۱۱:۰۰
Aleksey Lobanov
-
-
Roman Astreev
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۵
Nikita Sadovskiy
-
-
Nikita Sukharnikov
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۵
Valery Kutin
-
-
Maksim Chechulin
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Aleksei Naumov
-
-
Igor Minchenkov
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۵
Sergey Nikulin
-
-
Evgeny Glazun
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۵
Sergey Gushchin
-
-
Maksim Smyshnikov
inprogress
۱۶:۴۵
Maksim Mameka
-
-
Sergey Gushchin
inprogress
۱۷:۱۵
Vitaly Demchenko
-
-
Sergey Gushchin
inprogress
۱۸:۱۵
  World TT-CUP
Martin Kocvara
۲
۳
Martin Sulc
Finished
۰۰:۵۰
Marek Kulisek
۱
۳
Sochor Miroslav
Finished
۰۰:۵۵
Filip Nemec
۳
۰
Pavel Papirnik
Finished
۰۱:۲۰
Jiri Manas
۱
۳
Martin Novak
Finished
۱۰:۵۰
Vojtech Hruska
۳
۰
David Mutl
Finished
۱۱:۲۰
Andrus Hiiemae
۳
۰
Sander Taaber
Finished
۱۱:۴۵
Daljus Kregzde
-
-
Sander Taaber
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۵
Pavel Papirnik
۰
۳
Martin Sulc
Finished
۰۰:۲۰
Pasek Dominik
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۲۵
Pasek Dominik
۳
۱
Sochor Miroslav
Finished
۰۱:۲۵
Ondrej Fiklik
۲
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۱:۵۵
Filip Nemec
۰
۳
Martin Kocvara
Finished
۰۲:۲۰
Marek Kulisek
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۲:۵۵
Daljus Kregzde
۳
۱
Andrus Hiiemae
Finished
۱۰:۱۵
Sander Taaber
۰
۳
Marko Viidas
Finished
۱۰:۴۵
Daljus Kregzde
۱
۳
Marko Viidas
Finished
۱۱:۱۵
Ruzicka Josef
۲
۲
Ales Langer
inprogress
۱۱:۲۵
Jiri Manas
۰
۲
David Mutl
inprogress
۱۱:۵۰
Martin Filipek
-
-
Petr Semrad
بازی شروع نشده است
۱۱:۵۵
Martin Novak
-
-
Vojtech Hruska
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Ruzicka Josef
-
-
Petr Semrad
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۵
Marko Viidas
-
-
Andrus Hiiemae
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۵
Jiri Manas
-
-
Vojtech Hruska
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Ales Langer
-
-
Martin Filipek
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Davit Gevorgyan
Finished
۰۰:۳۰
Ararat Smoyan
۱
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۳:۱۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Davit Gevorgyan
Finished
۰۳:۳۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Andranik Sahakyan
Finished
۰۸:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۱۰:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Andranik Sahakyan
Finished
۱۱:۳۰
  Belarus Liga Pro
Viktor Kozlov
۳
۱
Zhelobkovich Igor
Finished
۰۹:۰۰
Zhelobkovich Igor
۲
۳
Igor Shkrobot
Finished
۱۰:۰۰
Igor Shkrobot
۳
۱
Viktor Kozlov
Finished
۱۰:۳۰
  Germany Challenger Series
Nico Longhino
۰
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۱:۰۰
Sven Happek
-
-
Anton Limonov
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Yannick Vostes
-
-
Israeli Tal
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید